YALDIZLI İÇ GİYİM - EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI

Web Sitesi Kullanım Koşulları

EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI Web Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Web sitesinin sahibi EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI  ’a aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

1.EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI Web Sitesi Üzerinden gerçekleştirilen  Bilgi Edinme Başvurularında ziyaretçiden; Adı Soyadı,  Bulunduğu İl-İlçe, Gsm No, Sabit No, Adres,e-mail bilgilerinin girilmesi istenmektedir. Bu bilgiler firmamız personelleri dışında hiçbir kanal veya kuruluş ile paylaşılmaz ve yayımlanmaz. Bu bilgiler ışığında; EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI personeli, başvuru yapan şahıs ve/veya tüzel kişiyi telefon ve/veya e-posta ile bilgilendirebilir. Bu maksatlar dışında iletişim bilgilerinin kullanım yeri yoktur. Bilgi Edinme başvurusu online olarak EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI Web sitesindeki iletisim.php sayfasından gerçekleştirir ve başvurusu ulaştığı zaman elektronik posta ile geri bildirim sağlanır.   

2. İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI’a ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

3. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Sultanahmet Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

4. EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI’ın web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI’ın WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI’dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI’ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI Web Sitesinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI’ın ya da EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI’ın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile EŞYILDIZ ÇAMAŞIRLARI’ın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.